Adventkyrkan

Nyhyttans Adventkyrka

Menu

Andlighet

Min Gud älskar fullt ut

Många har försökt definiera vad som är människans viktigaste strävan. För en del är det att bli känd, för andra att bli älskad. För många är det att göra ett bestående avtryck på världen, så att ens insats under livet ska fortsätta betyda något.

I allt vi gör och strävar efter finns en aning om att människans liv – hur skört och flyktigt det än är – har ett stort värde. Detta människovärde framträder när vi verkligen lägger märke till någon annan.

Varje människa vill bli uppskattad, varje tänkande varelse förstådd och varje röst hörd.

På Bibelns sidor hör vi Gud säga: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig” och ”med evig kärlek älskar jag dig”. Av detta förstår vi att vi är sedda och kända av Gud mer än vi skulle kunna bli av någon människa, mer innerligt älskade än någon annan kan älska oss.

Det är gudomlig kärlek.

Alla kärleksfulla handlingar kräver inte ett gensvar, men när Skaparen älskar oss inbjuder han till ett gensvar.

Vilket gensvar önskar Gud på sin gudomliga kärlek?

Gud vill bli sedd, känd och älskad. Gud vill till och med bo i mitt hjärta – men jag måste inbjuda Gud. Gud vill lämna spår i våra liv som kan följas för evigt.

Du är välkommen att själv upptäcka de rika källor som adventister har funnit i svar på Guds inbjudan. Du är välkommen in i vår församlings gemenskap när vi samlas till gudstjänst, bibelstudium och bön.