Adventkyrkan

Nyhyttans Adventkyrka

Menu

Körverksamheter

17917343_1673412826287776_5168199686663728468_o

Körverksamheter

Körerna

Kontakta Kersti för mer information: kersti.cantus@telia.com

Chorallerna 0-4 år ses måndagar kl 15.15 - 16.00 i "Växthuset" en trappa ner, Nyhyttans kyrka. 

Cantarellerna från 5 år och uppåt ses måndagar kl 16.15 - 17.00 i kyrksalen, Nyhyttans kyrka. 

Cantus Novus ses måndagar kl 19.00 - 20.30 i kyrksalen, Nyhyttans kyrka. 

 

Vad finns det för körverksamheter? 

Vi har tre aktuella körer; två barnkörer och en kör riktad till vuxna. Körerna träffas varje vecka och övar. Körerna håller ibland konsterter eller deltar vid olika högtidsgudstjänster.

Alla körer leds av sång- och körpedagogen Kersti Esselwall-Smårs.

Här följer en liten presentation av de tre olika körerna:

Cantus Novus är inriktad till vuxna körsångare i alla åldrar. De träffas måndagar kl. 19.00 - 20.30 i kyrksalen i Adventkyrkan på Nyhyttan. 

Bred blandad repertoar med framförallt sakral inriktning. Kören deltar i gudstjänster och olika evenemang i församlingen samt i bygden när möjlighet och tillfälle ges. Innehållet anpassas efter gruppens sammansättning och önskemål.

Cantarellerna är inriktad till barn från 5 år och uppåt. De träffas måndagar kl. 16.15 - 17.00 i kyrksalen i Adventkyrkan på Nyhyttan. 

Vi sjunger sånger av blandad karaktär och genre, även rytmik och rörelse för att lära in och förstärka och uppleva det vi sjunger. Innehållet i träffarna anpassas till gruppens behov. Vuxen är välkommen att följa med om barnet vill/behöver,  och vara aktiv del under sångstunden. Men det är inget krav.

Chorallerna är inriktad till de minsta, barn 0-4 år. De träffas måndagar kl. 15.15 - 16.00 i "Växthuset" en trappa ner i Adventkyrkan på Nyhyttan. 

Vi sjunger sånger, ramsor, sånglekar av blandad karaktär. Vi använder oss av rösten och kroppen för att förstärka och uppleva det vi sjunger. Innehållet i träffarna anpassas till gruppens behov. Barnen deltar tillsammans med medföljande förälder/vuxen som också är en aktiv del i sångstunden.

Kontakt, anmälan o pris

Kontakta Kersti för fler frågor och för att anmäla dig till den kör som passar just dig. 
kersti.cantus@telia.com

Cantus Novus kostar 150kr/termin. Ett bidrag till inköp av noter. 

Chorallerna och Cantarellerna kostar 100kr/termin; syskon 50 kr/termin (från barn nr 2).