Adventkyrkan

Nyhyttans Adventkyrka

Menu

Om oss

nyhyttan

Om oss

Adventkyrkans historia och verksamhet

1897 köpte Adventistsamfundet i Sverige en gård i byn Nyhyttan i Järnboås socken i Västmanland. Den ägdes av Israel Israelsson, vars hustru Carolina var medlem i samfundet. Köpet gjordes upp den 10 november, och lagfarten är daterad till den 23 juni året därpå. Köpesumman var 22.500 kronor. Gården köptes för att bli skola, Nyhyttans Missionsskola.

På sommaren 1905 började den verksamhet som så småningom skulle bli Nyhyttans Badanstalt, som bytte namn till Nyhyttan, kurort och enskilt sjukhem och till sist hette Nyhyttan, Rehab- och hälsocenter. På vintrarna var det fortfarande skola fram till 1932, då den flyttade till Rimbo i Uppland.

Samfundets verksamhet och församlingens var i princip densamma. När Nyhyttan var skola utgjordes församlingen av eleverna och lärarna. När Nyhyttan blev spa var de flesta som arbetade på Nyhyttan medlemmar i samfundet, eller barn till medlemmar. Här var arbetet anpassat till lördagen som vilodag, och här gjorde man en insats för mänskligheten. Gudstjänstlokalen, kapellet, låg vägg i vägg med gästernas sällskapsrum och under lördagens gudstjänst öppnade man väggen emellan de båda rummen för att alla skulle få plats. Pastorn satt i hälsohemmets styrelse, och höll andakter i sällskapsrummet och fungerade som gästernas själasörjare såväl som församlingens.

Även sedan den fristående kyrkobyggnaden blev klar 1960 var det Nyhyttans personal som skötte om byggnaden och såg till att där städades varje vecka. Personalens morgonandakt hölls i en lokal i källarplanet i kyrkan. När vi någon gång hade gemensam lunch i församlingshemmet, som byggdes till på 80-talet i källarplanet, så kokades soppan i Nyhyttans kök och bars över till kyrkan.

I dag ägs inte längre Nyhyttan av Adventistsamfundet, men kyrkan och församlingen finns kvar. Nu sköter vi allting själva från blomstervattning till städning, till gräsklippning och snöskottning.

Vi har fortfarande bibelsamtal varje lördag förmiddag följt av gudstjänst, och barnen har ett eget rum i källarvåningen med eget program anpassat efter deras åldrar.