Adventkyrkan

Nyhyttans Adventkyrka

Menu

Kyrkklockor som ringer

Kyrkklockor som ringer

Kyrkklockan ringer för bön på tisdagar kl.19

Klockringningen påminner oss om att stilla oss och om att vi inte är ensamma. Vi finns här för varandra. Vi har också möjlighet att vända oss till Gud i bön. Vi ber:

  • för situationen i vårt land och vår värld med ökad hotbild och oro utifrån det
  • för alla som på olika sätt drabbas av kriget i Ukraina och Israel/Gaza
  • om beskydd för alla som befinner sig på dessa platser och på flykt därifrån
  • för alla som drabbats av översvämningar och andra naturkatastrofer, om att hjälp och stöd når fram till dem
  • om vishet att fatta beslut som kan leda till försoning och fred
  • om medmänsklighet och solidaritet i arbetet för flyktingar och asylsökande här i Sverige, och runtomkring i världen
  • övriga inkomna böneämnen
     

Du kan lämna förbönsämnen genom att skicka dessa till Anita, mobil.nr. 0703-244068.