Adventkyrkan

Nyhyttans Adventkyrka

Menu

Ombyggnation av taket

Ombyggnation av taket

Nu kör bygglägret igång

Volontära uppgifter vid sommarens ombyggnation

18 juni - 2 juli hjälper volontärer till i ombyggnationen av kyrkans tak.

  • Varje byggarbetsdag är det morgonandakt i kyrkan kl.8.00 inkl. info inför dagens arbete (ej lördagarna, start- och avslutningsdag dessa veckor).
  • Varje byggarbetsdag är det kvällsmöte i kyrkan kl.16.30 och därefter kvällsmat i kyrkan (ej start- och avslutningsdag, midsommarafton och lördagarna). Föranmälan för kvällsmåltiderna till v.25 senast 13/6 och till v.26 senast 20/6.
     

Vi ser fram emot två veckor av gemenskap i arbete på taket, i köket mm. Vi ser också fram emot att tillsammans växa i tron genom att gemensamt samlas kring texterna i bibelläsningsplanen "Med Jesus kärlek till världen" på morgonarna och kring textavsnitt ur Nehemja på kvällarna. 

Vid frågor om:
Byggarbetet: maila stian@karpenter.se
Maten: maila till izabella.nordstrand@yahoo.se
Logi: maila till anette.frank@adventist.se
Övrigt: maila till anette.frank@adventist.se

Här är programmet dag för dag: